Konkurs Młodego Badacza 2019

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców do udziału w Konkursie Młodego Badacza. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które nie uzyskały jeszcze stopnia doktora i są członkami Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

Do Konkursu mogą być zgłoszone oryginalne prace z zakresu parazytologii ogólnej, lekarskiej i weterynaryjnej – oceniana będzie zawartość merytoryczna doniesienia oraz sposób jego prezentacji. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Konkurs będzie przeprowadzony w języku polskim.

Szczegóły dotyczące Konkursu, wraz z regulaminem są dostępne: https://www.ptparasit.org.pl/go.live.php/PL-H218/regulaminy/konkurs-mlodego-badacza/konkurs-mlodego-badacza.html