logo normalnepng

XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego odbędzie się w dniach 9 – 12 września 2019 roku w Warszawie.

Organizatorami Zjazdu są Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

Współorganizatorami Zjazdu są:

  • Zakład Parazytologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Zakład Parazytologii i Chorób Przenoszonych przez Wektory Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
  • Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk

KOMITET ORGANIZACYJNY

Katarzyna Goździk - przewodnicząca

Małgorzata Bednarska - wiceprzewodnicząca

Agnieszka Pawełczyk

Renata Welc-Falęciak

Anna Rocka

Daniel Młocicki

Aleksandra Kornacka

Aleksandra Cybulska – sekretarz

Wioletta Rożej-Bielicka – skarbnik


KOMITET NAUKOWY

...