logo normalnepng

XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego odbędzie się w dniach 9 – 12 września 2019 roku w Warszawie.

Organizatorami Zjazdu są Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

Współorganizatorami Zjazdu są:

  • Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk
  • Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Zakład Parazytologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Zakład Parazytologii i Chorób Przenoszonych przez Wektory Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
  • Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Anna Bajer, Zakład Parazytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Prof. Simone M. Caccio , Department of Infectious Disease, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy

Dr hab. Tomasz Cencek, prof. PIWet PIB Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, Polska

Prof. David Bruce Conn, Department of Invertebrate Zoology, Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Cambridge, USA

Prof. dr hab. Maria Doligalska, Zakład Parazytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. NIZP-PZH, Zakład Parazytologii i Chorób Przenoszonych przez Wektory, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska

Prof. Thaddeus Graczyk, Department of Biology and Environmental Sciences, Northern Arizona University, Yuma, AZ, USA

Dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska, prof. IBS PAN, Zakład Ekologii Populacji, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża, Polska

Dr Joanna Hildebrand, Zakład Parazytologii, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska

Prof. Johan Höglund, Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Division of Parasitology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden

Dr Pikka Jokelainen, Laboratory of Parasitology, Department of Bacteria, Parasites & Fungi, Infectious Disease Preparedness, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark; Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia; Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, Finland

Dr Ivica Králová-Hromadová, Institute of Parasitology, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovakia

Prof. dr hab. Piotr Kurnatowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, Polska

Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska

Prof. dr hab. Bożena Moskwa, Zakład Epidemiologii i Patologii Inwazji Pasożytniczych, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska

Dr Anu Näreaho, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki; IDEXX Laboratories, Helsinki, Finland

Prof. Edoardo Pozio, Department of Infectious Diseases, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy

Prof. dr hab. Jerzy Stefaniak, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Prof. Vasyl V. Tkach, Department of Biology, University of North Dakota, Grand Forks, USA

Dr Mariella Vitale, Italian National Reference Centre for Toxoplasmosis at Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri, Palermo, Italy


KOMITET ORGANIZACYJNY

Katarzyna Goździk - przewodnicząca, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Małgorzata Bednarska - wiceprzewodnicząca, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Pawełczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Renata Welc-Falęciak,  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Daniel Młocicki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Aleksandra Kornacka, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Wioletta Rożej-Bielicka, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Anna Rocka - redaktor naczelna Annals of Parasitology, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Rusłan Sałamatin - redaktor Annals of Parasitology, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 

Aleksandra Cybulska - sekretarz, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Maria Waloch – skarbnik PTP