logo normalnepng

XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego odbędzie się w dniach 9 – 12 września 2019 roku w Warszawie.

Organizatorami Zjazdu są Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

Współorganizatorami Zjazdu są:

  • Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk
  • Zakład Parazytologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Zakład Parazytologii i Chorób Przenoszonych przez Wektory Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
  • Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

KOMITET ORGANIZACYJNY

Katarzyna Goździk - przewodnicząca, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Małgorzata Bednarska - wiceprzewodnicząca, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Pawełczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Renata Welc-Falęciak,  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Anna Rocka - redaktor naczelna Annals of Parasitology, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Daniel Młocicki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Aleksandra Kornacka, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Aleksandra Cybulska - sekretarz, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Wioletta Rożej-Bielicka – skarbnik, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny


KOMITET NAUKOWY

...