Opłaty konferencyjne:

pełna opłata konferencyjna dla członków PTP 600 PLN

pełna opłata konferencyjna dla osób nie będących członkami PTP 700 PLN 

ulgowa opłata konferencyjna 300 PLN*

ulgowa opłata konferencyjna dla osób nie będących członkami PTP 400 PLN**

Opłata obejmuje:
• udział w wykładach
• materiały konferencyjne
• przerwy kawowe i lunch
• Gala Jubileuszowa
• wycieczka niespodzianka
• kolacja pożegnalna

Wpłaty należy dokonywać na konto:

94 1020 1068 0000 1902 0071 8650
PKOBP Oddział 6 w Warszawie
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
z dopiskiem: 25congressPTP, imię i nazwisko uczestnika

* ulgowa opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów oraz osób towarzyszących

** ulgowa opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów nie będących członkami PTP


Osobami towarzyszącymi są osoby, które towarzyszą uczestnikom kongresu (małżonek, przyjaciel lub dorosłe dziecko). Osoby towarzyszące nie mogą uczestniczyć w sesjach naukowych.  


HOTELE:

Warszawa - INFORMACJA TURYSTYCZNA https://warsawtour.pl/

Dom Studenta nr 1 Muchomorek https://www.ds1.uw.edu.pl/ds/doku.php?id=ds1_pokoje_goscinne

Dom Studenta nr 2 Żwirek http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/domy-studenta/ds2/