Termin zgłaszania streszczeń upłynął 21 czerwca 2019


Prezentacje i postery:

  • slajdy prezentacji oraz postery muszą być przygotowane w języku angielskim
  • prezentacje powinny być przygotowane w programie Power Point MS Office (format .ppt, .pptx) lub jako Portable Document Format (format .pdf)
  • wystąpienia ustne można wygłaszać w języku angielskim lub polskim*

 *ze względu na bardzo duże zainteresowanie osób z zagranicy oraz zaproszonych Gości  w miarę możliwości prosimy o wygłaszanie referatów w języku angielskim

  • czas wystąpienia: 10 minut plus 3-5 minut na dyskusję
  • maksymalne wymiary posterów to: 85 cm szerokości i 100 cm wysokości;

 3 najciekawsze postery zostaną nagrodzone!


Autorzy doniesień zostaną poinformowani drogą e-mailową o zakwalifikowaniu do konkretnej Sesji tematycznej i dacie wystąpienia.


Autorzy doniesień ponoszą pełną odpowiedzialność za ich treść i poprawność językową!