Rejestracja:

Zgłoszenia należy przesyłać drogą e-mail na adres: ptpoddzialwarszawski@gmail.com