Termin zgłaszania streszczeń: 21 czerwca 2019

Streszczenie należy przygotować w języku angielskim:

  • tytuł pracy
  • autorzy: nazwisko i imię, bez tytułów naukowych, zaznaczyć * osobę prezentującą pracę
  • afiliacja z wykorzystaniem cyfr dla oznaczenia kilku ośrodków
  • streszczenie maksymalnie 2 strony A4, marginesy normalne
  • tekst Times New Roman 12, interlinia: podwójne
  • tabele, ryciny, wykresy muszą być podpisane (Tabela 1; Rysunek 1; Wykres 1), opis zamieszczony u dołu

  Streszczenia należy przesyłać drogą e-mail na adres: ptpoddzialwarszawski@gmail.com